Я довго планувала цей пост, хотіла зробити його докладним і з фотографіями - про карантинну весну, весну в ув'язненні, весну, яка змінила все, обнулила, оголила важливе і відсіяла наносне. Але так і не зібралася і, можливо, це на краще. Може бути, я не захочу згадувати цей час. Але - хто знає, може далі буде тільки важче і я буду згадувати, як ми їздили на природу шукати безлюдні місця, як грали в настільні ігри півдня, як я вчилася плести "колосок", а коли нарешті вийшло, Віка попросила її постригти. Якось так і в житті у мене постійно відбувається: тільки начебто все налагодилося, стало спокійно і добре і... все ламається, летить в тартарари. Так, після усіх випробувань я встаю оновленої, трохи сильнішою, дорослішою і впевненішою у своїх силах. Але скількох років життя позбавляють мене ці стреси? Невже не можна просто нудно жити, щоб між моїми роками життя було тире в яких-небудь нікому не потрібних документах? Я ніколи не прагнула популярності, я не тщеславна і не амбітна, але мені постійно випадають якісь "цікаві часи", як у тому китайському (збіг?) проклятті - "жити в епоху змін". Народилася у важкі 90-ті, пережила становлення української державності, зростала паралельно з нашою країною, обидва Майдани сталися у мене на очах, окупація не добила, тепер ось Ковид. Скільки мені ще звізд на фузелляжі доведеться намалювати? Саме, мабуть, важке в нинішній ситуації - нестабільність, невпевненість, неможливість планувати. Незрозуміло, коли піде на спад кількість хворих і чи піде. Невідомо, чи ми будемо перший клас вчити сина вдома і чи тільки перший. Неможливо запланувати поїздку, тренування в залі, похід в кафе або кіно. І головне - ніхто, і я в тому числі не знає, коли наступного разу настане моя особистий межа. Ось я два дні тому: пишу слова підтримки тим, кому важко і думаю: "Та я вже звикла, посидимо ще в карнатині". А ось я сьогодні: ридаю в туалеті, тому, що моє життя не склалося, чоловік не розуміє і не намагається, діти не винні, що я хрінова мати, але крім їх у мене нічого немає, і я сама це зробила з собою. Пам'ятаю, як я ридала на початку травня, сходивши на пошту під першим травневим дощем. В голові мимоволі зазвучала пісня Шевчука: "Дождь, звонкой пеленой наполнил небо майский дождь..." Прийшовши додому я одразу включила її і стала протирати мильним розчином покупки, а на словах: "И представил я: город наводнился вдруг веселыми людьми. Вышли все по дождь, хором что-то пели, и плясали, черт возьми. Позабыв про стыд и опасность после с осложненьем заболеть, Люди под дождем, как салют, встречали гром - весенний первый гром." розплакалася. Мені хотілося плакати голосно, ридати, розмазуючи сльози по обличчю, але довелося тихенько, прикриваючи рот рукою, адже діти в сусідній кімнаті. Складно порахувати, скільки таких істерик мені довелося придушити, скільки сліз не вилившись, застрягли в горлі протягом цих трьох місяців. Адже не можна ж показувати дітям, що тобі страшно, сумно, важко і взагалі погано. Їм-то це навіщо знати? У них дитинство, ігри, заняття по Zoom, спроби читати, писати, малювати, кататися на велосипеді та відкриття кожен день: на вулиці або в книгах, або у випадковій розмові з батьками. Гарний час, як і моє дитинство, напевно. Всі складнощі у відносинах з мамою почалися вже в шкільному віці, труднощів початку 90-их я не пам'ятаю і не уявляю, чого це коштувало моїм батькам. Але я точно знаю, що буває, коли один з батьків не піклується про себе - через незнання або через нав'язані суспільством стереотипи - і починає зганяти невдоволення собою і життям на дитину. Якщо я чогось і навчилася цієї весни, так це відстежувати свій стан, фізичний і емоційний і надавати собі "першу допомогу". Іноді відчуття, що я себе витягую, як Мюнхгаузен і стає прикро, що все це роблю сама. Але просити про допомогу поки що виходить, тільки коли вже зовсім пізно. Цей текст, схоже, моя самодопомога.Я долго планировала этот пост, хотела сделать его подробным и с фотографиями - о карантинной весне, весне в заточении, весне, которая всё изменила, обнулила, обнажила важное и отсеяла наносное. Но так и не собралась и, возможно, это к лучшему. Может быть, я не захочу вспоминать это время. Но - кто знает, может дальше будет только тяжелее и я буду вспоминать, как мы ездили на природу искать безлюдные места, как играли в настолки полдня, как я тренировалась плести "колосок", а когда наконец получилось, Вика попросила её постричь. Как-то так и в жизни у меня постоянно происходит: только вроде бы всё наладилось, стало спокойно и хорошо и... всё ломается, летит в тартарары. Да, после всех испытаний я встаю обновлённой, немного сильнее, взрослее и увереннее в своих силах. Но скольких лет жизни лишают меня эти стрессы? Неужели нельзя просто скучно жить, чтобы между моими годами жизни было тире в каких-нибудь никому не нужных документах? Я не стремилась никогда к известности, я не тщеславна и не амбициозна, но мне постоянно выпадают какие-то "интересные времена", как в том китайском (совпадение ли?) проклятье - "жить в эпоху перемен". Родилась в тяжёлые 90-ые, пережила становление украинской государственности, росла параллельно с нашей страной, оба майдана произошли у меня на глазах, оккупация не добила, теперь вот Ковид. Сколько мне ещё звёздовек на фузелляже придётся нарисовать? Самое, наверное, тяжёлое в нынешней ситуации - нестабильность, неизвестность, невозможность планировать. Непонятно, когда пойдёт на спад количество больных и пойдёт ли. Неизвестно, будем ли мы первый класс учить сына дома и только ли первый. Невозможно запланировать поездку, тренировку в зале, поход в кафе или кино. И главное - никто и я в том числе не знает, когда в следующий раз наступит мой личный предел. Вот я два дня назад: пишу слова поддержки тем, кому тяжело и думаю: "Да я уже привыкла, посидим ещё в карнатине". А вот я сегодня: рыдаю в туалете, потому, что моя жизнь несостоялась, муж не понимает и не пытается, дети не виноваты, что я хреновая мать, но кроме этого у меня ничего нет и я сама это сделала с собой. Помню, как я рыдала в начале мая, сходив на почту под первым майским дождём. В голове непроизвольно зазвучала песня Шевчука: "Дождь, звонкой пеленой наполнил небо майский дождь..." Прийдя домой я сразу включила её и стала протирать мыльным раствором покупки, а на словах: "И представил я: город наводнился вдруг веселыми людьми. Вышли все по дождь, хором что-то пели, и плясали, черт возьми. Позабыв про стыд и опасность после с осложненьем заболеть, Люди под дождем, как салют, встречали гром - весенний первый гром." расплакалась. Мне хотелось плакать громко, навзрыд, размазывая слёзы по лицу, но пришлось тихонько, прикрывая рот рукой, ведь дети в соседней комнате. Сложно сосчитать, сколько таких истерик мне пришлось подавить, сколько слёз не вылившись, застряли в горле. Ведь нельзя же показывать детям, что тебе страшно, грустно, устало и вообще плохо. Им-то это зачем знать? У них детство, игры, занятия по Zoom, попытки читать, писать, рисовать, кататься на велосипеде открытия каждый день: на улице или в книгах, или в случайном разговоре с родителями. Хорошее время, как и моё детсво, наверное. Все сложности в отношениях с мамой начались уже в школьном возрасте, трудностей начала 90ых я не помню и не представляю, чего это стоило моим родителям. Но я точно знаю, что бывает, когда родитель не заботится о себе - по незнанию или из-за навязанных стереотипов - и начинает вымещать недовольство собой и жизнью на ребёнке. Если я чему-то научилась этой весной, так это отслеживать своё состояние, физическое и эмоциональное и оказывать себе "первую помощь". Иногда ощущение, что я себя вытягиваю, как Мюнхгаузен и становится обидно, что всё это делаю сама. Но просить о помощи пока по-прежнему не очень получается, только когда уже совсем поздно. Этот текст, похоже, моя самопомощь.

Комментарии